De Anna Bijns Lezing

Omwille van de aandacht voor de prijs en voor de discussie rondom de rol van
vrouwelijke auteurs en literatuur heeft de Anna Bijns Stichting sinds 2012 de Anna Bijns Lezing in het leven geroepen. Jaarlijks – dus niet enkel wanneer de prijs wordt toegekend – nodigt de stichting een (internationale) spreker uit die een prikkelende en vernieuwende visie heeft op de rol van de vrouw in de literatuur, zowel vanuit historisch als hedendaags perspectief.

Door gerenommeerde sprekers uit het buitenland uit te nodigen, wil de stichting het nog immer actuele discours rondom ‘vrouwen en literatuur’ in een internationale context plaatsen

Rachel Cusk trapte in 2012 af en gaf de eerste Anna Bijns Lezing.