Vegter, Van hee en Barnas genomineerd voor Anna Bijns Prijs 2014

Jaja de oerknal (Maria Barnas, Arbeiderspers 2013), Eiland berg gletsjer (Anne Vegter, Querido 2011) en Ook daar valt het licht (Miriam Van hee, De Bezige Bij 2013) zijn dit jaar genomineerd voor de Anna Bijns Prijs poëzie.

De jury prees de grote hoeveelheid compacte, sterk gecomponeerde bundels die deze editie is ingezonden. De samenstelling van deze shortlist was dan ook geen sinecure.

De jury over de nominaties:

Maria Barnas – Jaja de oerknal

Het titelgedicht van Maria Barnas’ bundel Jaja de oerknal zou je programmatisch op kunnen vatten. ‘Hoe is het mogelijk dat dit in mijn mond past?’ schrijft ze. Het is de taal die het ons mogelijk maakt het hele universum in de mond te nemen. Barnas proeft de woorden in haar bundel heel zorgvuldig voor ze bij elkaar te zetten en kijkt vervolgens zelf met verwondering naar wat ze er in gevangen heeft, hoe de dingen pas in de woorden samenhang krijgen. Haar samenhang, voor even, alleen binnen het bestek van het gedicht. Haar in die exercitie te volgen is een groot genoegen.

Anne Vegter – Eiland berg gletsjer

Avontuurlijke poëzie die wordt gekenmerkt door plastisch taalgebruik en door springerige montage van beelden en spreektonen. Vaak geestig. De kern van de bundel wordt gevormd door een lange reeks gedichten waarin op meeslepende toon een grote hartstocht wordt beschreven. Hierin wisselen tedere wreedheid en roekeloze overgave elkaar af. De bundel besluit met een lang gedicht waarin de dochter van Noach het verhaal van de zondvloed navertelt in een adembenemende monoloog.

Miriam Van hee – ook daar valt het licht

In sobere taal worden grote thema’s onder woorden gebracht. Een besef van de kwetsbaarheid van alle leven doortrekt de gedichten. Landschappen en mensen worden trefzeker getekend. Met mededogen wordt teruggekeken op gebeurtenissen in het verleden. De toon is meestal kalm maar de sfeer is vaak geladen. Gedichten waarin op subtiele wijze veel wordt gesuggereerd.

De Anna Bijns Prijs wordt om de twee jaar, afwisselend aan een proza- of poëziewerk geschreven door een vrouw, uitgereikt. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 10.000. De bundels zijn verschenen tussen 2009-2014 (een jaar meer dan gebruikelijk, dit vanwege een wisseling van het bestuur in 2011)

De uitreiking van de Anna Bijns Prijs vindt plaats op dinsdag 11 november 20.00 uur a.s. in de Tolhuistuin in Amsterdam. Meer info volgt spoedig op deze site.